Tel. 77 417 05 06

Szybkie menu:
1. Wciągniki ręczne dźwigowo-zapadkowe
2. Wciągniki ręczne łańcuchowe
3. Przeciągarki ręczne linowe, Linociąg
4. Wciągarki ręczne linowe
5. Wciągniki linowe elektryczne budowlane
6. Wciągniki elektryczne łańcuchowe
7. Wciągarki elektryczne linowe
8. Wciągniki elektryczne linowe
9. Wciągniki elektryczne linowe do transportu ludzi
10. Wózki i uchwyty jezdne
11. Dźwigi mechaniczne

 >>> Znajdują się Państwo tutaj: Oferta > 8. Wciągniki elektryczne linowe

 

 

Elektryczne wciągniki linowe Minifor

 

MINIFOR to poręczny elektryczny wciągnik służący do podnoszenia i przeciągania. Lina przechodzi przez mechanizm oparty na systemie samozaciskowym pozwalając na pracę z nieograniczoną długością liny co daje możliwość przeciągania i podnoszenia na każdą wysokość.

Mechanizm przesuwu liny składa się z dysku ze specjalnie wyprofilowanym rowkiem prowadzącym w który wciskana jest lina pod ciężarem ładunku i dociskana dodatkową rolką.

 

PREZENTACJA
- Zasada działania:
Minifor jest przenośną wciągarką elektryczną podnoszącą i trakcyjną, z przechodzącą liną,
działającą z systemem napędu samozaciskowego umożliwiającego nieograniczony bieg liny podnoszącej. System napędu składa się z krążka linowego o specjalnie profilowanej gardzieli, w której pod wpływem obciążenia lina jest zaciskana przez dwie przegubowe rolki. Sprężyna zacisku wstępnego działająca na te rolki zapewnia, w stanie bez obciążenia, przyleganie liny do krążka. Poza działaniem tej sprężyny zacisk liny na krążku napędowym jest proporcjonalny do obciążenia. Takie rozwiązanie techniczne zapewnia duże bezpieczeństwo pod warunkiem, że przestrzegane są zalecenia podane w tej instrukcji w rozdziale “Mocowanie - schematy montażu”. Urządzenie minifor może być używane wyłącznie wraz ze specjalną lina minifor o podanej średnicy (patrz specyfikacje), w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i skuteczności działania. Odrzucamy wszelką odpowiedzialność za skutki użytkowania urządzenia z liną niż lina Minifor. Każde urządzenie Minifor przed wysyłką poddawane jest próbie przy obciążeniu wynoszącym 110 % maksymalnego obciążenia roboczego.

- Zawartość standardowej dostawy MINIFOR:
Każdy minifor, w zależności od modelu, dostarczany jest w kartonie lub metalowej skrzynce, która zawiera:
1. Urządzenie wraz ze skrzynką z przyciskami wyposażoną w rączkę do przenoszenia, hak bezpieczeństwa, i przedłużacz zasilania elektrycznego z gniazdkiem męskim / żeńskim.
2. Plastikową torbę zawierającą:
* dolny ogranicznik końca biegu na sprężynie,
* klucz ALLEN 3 do mocowania ograniczników końca biegu na linie.
3. Plastikową torbę zawierającą:
* niniejszą instrukcję obsługi,
* deklarację zgodności CE,
* Jeśli to dotyczy, dokumentację sterowania radiowego.

4. W zależności od opcji sterowania, linę do podnoszenia o odpowiedniej długości nawiniętą na szpulę wyposażoną w hak bezpieczeństwa, ogranicznik końca biegu górny zamontowany na sprężynie.


- Opis i oznaczenia:
Rysunek 1 pokazuje urządzenie minifor w wersji standardowej w najczęstszej pozycji użytkowania i w trybie pracy, podwieszone do zacisku mocującego na belce. Standardowe urządzenie wyposażone jest w kabel elektryczny sterowania o długości 2,50 m wraz ze zwisającą skrzynką z przyciskami (Rys. 2) oraz kabel elektryczny zasilania o długości 0,50 m. Na życzenie może być dostarczone z kablem sterowania i kablem zasilania o różnej długości. Każde urządzenie zawiera numer serii znajdujący się na wierzchu obudowy. Numer ten musi być podany w całości (z literą włącznie) przy każdym zamówieniu części zamiennych lub w przypadku napraw. Zawsze się upewniaj, czy wszystkie etykiety są na swoich miejscach i czy są czytelne.

Długość liny podnoszącej podana jest na tulei na końcówce mocowanej na haku. W razie potrzeby należy sprawdzić tę długość, ponieważ lina mogła zostać skrócona w późniejszym czasie po dostarczeniu. Wszystkie urządzenia minifor dostarczane są wraz ze skrzynką z przyciskami (Rys. 2) o podwójnej izolacji IP 65 i 3 pozycjach: Podnoszenie, Opuszczanie i Hamulec bezpieczeństwa.

 

MINIFOR Z ZASTOSOWANIEM WIELOKRĄŻKÓW (szkic obok)

- Opis:

Zestaw wielokrążków minifor może być montowany na wszystkich modelach minifor. Montaż ten umożliwia podwojenie nośności (maksymalnego obciążenia roboczego) urządzenia (z wyjątkiem modelu TR 50 ). W zamian za to prędkość zmniejsza się o połowę.
Urządzenie minifor może być wyposażane wyłącznie w wielokrążki minifor. Żaden dodatkowy system nie może być do niego dodawany.
Zestaw wielokrążków minifor zawiera:
* Urządzenie do zaczepiania cięgna nośnego.
* Wielokrążek wyposażony w górną sprężynę końca biegu.
* Instrukcję montażu.
Ten zestaw wielokrążkowy może być używany wyłącznie jako wyposażenie urządzenia minifor.


- Montaż:
Użytkownik musi pamiętać, że w przypadku zastosowania wielokrążków potrzeba długość liny jest co najmniej dwukrotnie dłuższa od wysokości podnoszenia plus dodatkowo około 2 m, z czego jeden metr widocznego cięgna biernego. Sprężyna końca biegu zamontowana na wielokrążku jest zastosowana zamiast górnego ogranicznika końca biegu dostarczanego wraz z liną. Jednakże, jeśli chcemy ograniczyć bieg w górę, możliwe jest dodanie standardowego górnego ogranicznika końca biegu, który należy umieścić miedzy krążkiem i wejściem liny urządzenia oznaczonym strzałką.
WAŻNE: W przypadku zastosowania wielokrążków należy przy przeprowadzaniu obliczeń bezpieczeństwa podwoić maksymalne obciążenie robocze.

- Manewrowanie:
Podczas manewrowania w systemie wielokrążkowym operator musi zwrócić szczególna uwagę na to, aby ładunek się nie obracał, w celu uniknięcia splątania się trzech cięgien liny (dwóch cięgien obciążonych + cięgno bierne). Zatrzymaj natychmiast ruch ładunku, jeśli cięgno bierne splątało się z pozostałymi cięgnami i rozdziel je przed podjęciem dalszej pracy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat używania urządzenia minifor w systemie wielokrążkowym, zapoznaj się z instrukcją dostarczaną wraz z zestawem wielokrążków Minifor.

 

URZĄDZENIA MINIFOR SPECJALNE


- Minifor TR10/TR30 z wbudowanym zwijaczem:

Modele TR10/TR30 mogą być dostarczone w opcji ze zwijaczem liny na sprężynie, wyposażonego w linę o dwóch długościach w zależności od zamówienia: 20, 27 lub 40 m (szkic obok). Wyposażenie to umożliwia pozbycie się cięgna biernego o zmiennej długości. Zestaw dostarczany jest wraz z dwoma ogranicznikami końca biegu - górnym i dolnym, montowanymi na linie. Hak liny wyposażony jest w balast. Balast ten jest niezbędny i nie może być zdejmowany. Zwijacz musi być zamontowany fabrycznie. Użytkownik może zwrócić do firmy Tractel wcześniej zakupione urządzenie w celu zamontowania w nim zwijacza. Urządzenie musi być zainstalowane i użytkowane w taki sposób, aby zwijacz mógł obracać się swobodnie nie ocierając się o żadna przeszkodę zewnętrzną.
WAŻNE: Minifor wyposażony w zwijacz nie może być używany w stanie opartym na platformie (ryzyko tarcia).

 

- Minifor sterowany falami radiowymi HF:
Wszystkie modele urządzenia minifor mogą być opcjonalnie wyposażone w urządzenie zdalnego sterowania składające się z przenośnego nadajnika  i odbiornika znajdującego się na urządzeniu. Nadajnik działa na baterie. Ładowarka (zasilanie 100 do 250 Vac, wyjście 12 Vcc 150 mA) jest dostarczana. Urządzenie to umożliwia zdalne sterowanie podnoszeniem i opuszczaniem oraz zatrzymywaniem urządzenia bez kabla sterującego. Działa ono na zakodowane fale radiowe HF. Kodowanie każdego urządzenia może zostać zmienione przez użytkownika, w szczególności w przypadku używania kilku urządzeń sterowanych radiem w tym samym miejscu. Każdy nadajnik i odbiornik zawiera koder z 8 przyciskami. Przyciski nadajnika i odbiornika muszą być w identycznej pozycji kodowania. Odkręć przykrywki nadajnika i odbiornika, aby dostać się do koderów. Zapoznaj się z dokumentacją producenta dostarczoną wraz z tym urządzeniem sterującym. Przed użyciem upewnij się, że antena nadajnika znajduje się na swoim miejscu. Zaleca się manewrować urządzeniami minifor sterowanymi falami radiowymi, mając ładunek w zasięgu wzroku. W przeciwnym razie należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności wykluczające wystąpienie ryzyka będącego poza kontrolą operatora.
UWAGA: Pudełko nadajnika musi być manipulowane i przechowywana z zachowaniem ostrożności, gdyż może ulec uszkodzeniu na skutek uderzenia. UWAGA: W przypadku braku zmiany kodowania, każda manipulacja nadajnikiem spowoduje uruchomienie identyczne i prawie jednoczesne wszystkich urządzeń sterowanych falami radiowymi znajdujących się w tym samym miejscu w zasięgu sterowania. Zasięg nadajnika wynosi około 30 metrów.
UWAGA: Podczas manewru należy uwzględnić nieznaczny czas reakcji systemu. Manewrowanie kilkoma urządzeniami za pomocą tego samego nadajnika nie umożliwia więc ścisłej synchronizacji. To urządzenie zdalnego sterowania jest zatwierdzane we Francji przez Urząd Regulacji Telekomunikacji (ART) bez obowiązku posiadania indywidualnej licencji. Żadna modyfikacja nie może być wprowadzana do tego urządzenia zdalnego sterowania. Używanie urządzenia minifor sterowanego falami radiowymi poza terytorium Francji podlega kontroli kompatybilności fal radiowych z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Urządzenia minifor sterowane falami radiowymi nie posiadają skrzynki z przyciskami połączonej kablem sterującym (opcja na życzenie).

 

Możliwości pracy:

 

SPECYFIKACJE (Na życzenie: inne napięcia i częstotliwości)

 

Modele TR10 TR30 TR30S TR50
Maks. obciążenie

robocze:

Standard [kg] 100 300 300 500
Wielokrążkowe [kg] 200 600 600 950
PrędkośćStandard [m/min]155137
Wielokrążkowe [m/min]7,52,56,53,5
Typ silnika Jednofazowy Jednofazowy Jednofazowy-Trójfazowy Jednofazowy-Trójfazowy
Moc [Kw]0,250,251,11,1
Natężenie przy rozruchu [A] 17,3 17,3 16-19/11 16-19/11
Natężenie nominalne [A]3,93,98-5,9/3,48-5,9/3,4
Napięcie zasilania [V] 230 230 230-230/400 230-230/400
Częstotliwość [Hz]50505050
Napięcie sterowania [V] 230 230 230-48 230-48
Średnica liny stalowej [mm]6,56,56,56,5
Ciężar liny na 1 metr [kg] 0,17 0,17 0,17 0,17

 

  Pliki do pobrania:

 

> Wymiary Miniforów modele TR10 i TR30 (374 KB, format *.pdf)
> Wymiary Miniforów modele TR30S i TR50 (372 KB, format *.pdf)

 Bułgarkie wciągniki elektryczne linowe (PODEM)

 

Wciągniki linowe serii M
Budowa oparta na 7 wielkościach.
23 warianty udźwigu.
Typowe odmiany konstrukcyjne: stacjonarny, z mechanizmem jazdy jednoszynowym dla niskiej i normalnej zabudowy oraz z mechanizmem dwuszynowym.
Specjalne odmiany konstrukcyjne oparte na elementach typowych (opcja).
Wiele możliwości usytuowania i wyprowadzenia liny.
Silne wahliwe połączenie wciągnika z jednoszynowym mechanizmem jazdy.
Mechanizm jazdy jednoszynowy z napędem elektrycznym, ręcznym lub przeciągany.
Wykonanie specjalne: na wózku jezdnym dwuszynowym są posadowione dwa mechanizmy podnoszenia - główny i pomocniczy (opcja).
Możliwość poruszania się na jezdniach prostych i zakrzywionych o szerokości półki od 90 do 300 mm.
Prędkości: jedno lub dwubiegowe dla podnoszenia i jazdy.
Wykonanie specjalne z łagodnym, bezstopniowym rozruchem.
Układ linowy pojedynczy lub podwójny.
Praca w środowisku normalnym lub (opcja) chemicznie nisko-agresywnym.
Odmiany do pracy w:
- umiarkowanej strefie klimatycznej.
- tropikalnej, morskiej lub zimnej strefie klimatycznej (na życzenie).
Warunki środowiskowe dla strefy umiarkowanej:
- temperatura otoczenia w zakresie od -20 do +40 stopni C.
- wilgotność względna w zakresie od 30% do 95%.
- wysokość nad poziomem morza do 1000 m.
- w pomieszczeniach o normalnych bezpiecznych warunkach ppoż.
Klasa szczelności: IP 54 wciągnik, IP 54 i IP 55 dla silników, IP 54 dla szafy sterowniczej, IP 65 dla kasety sterowniczej
Zasilanie: napięcie 400 V (od 220 do 660 V opcja), częstotliwość 50 Hz (60 Hz opcja), liczba faz 3, napięcie sterowania 24 V (do 48 V opcja)
Zasilanie za pomocą kabli lub szynoprzewodów
Sterowanie:
- przyciskami: pośrednie (z stycznikami) lub bezpośrednie (bez styczników) - opcja
- zdalne, radiowe (opcja)
Opcjonalnie dodatkowe urządzenie zabezpieczające: termiczne zabezpieczenie silników, wyłącznik główny, ogranicznik udźwigu, kluczyk kasety sterowniczej
Udźwig: 320 - 50 000 kg (wykonanie specjalne do 100 000 kg)
Wysokość podnoszenia 5,5 - 88 m (wykonanie specjalne do 120 m)
Prędkość podnoszenia 1,2 - 24 m/min (wykonanie specjalne do 32 m/min), przełożenie 1/8, 1/6, 1/4
Prędkość jazdy: 12 - 38 m/min, przełożenie 1/4, 1/3
Grupa natężenia pracy: M4, M5, M6 zgodnie z ISO (1Am, 2m, 3m zgodnie z FEM)


M...

 • Udźwig 320 - 50 000 kg (wyk. spec. - do 100 000 kg)

 • Układ linowy 1/1; 2/1, 4/1; 2/2; 4/2 (wyk. spec. - 6/1; 8/1; 8/2)

 • Wysokość podnoszenia 5,5 - 88 m (wyk. spec. - do 120 m)

 • Prędkość podnoszenia 1,2 - 24 m/min (wyk. spec. - do 32 m/min)

 • przełożenie - 1:6; 1:4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


M...EN

 • Udźwig 1000 - 12 500 kg (wyk. spec. - do 20 000 kg)

 • Układ linowy 2/1; 4/1; 4/2

 • Wysokość podnoszenia 5,5 - 44 m (wyk. spec. - do 60 m)

 • Prędkość podnoszenia 4 - 12 m/min (wyk. spec. - 2,5 do 16 m/min)
  przełożenie - 1:6; 1:4

 • Prędkość jazdy 12, 15, 20, 24, 30, 38 m/min

 • przełożenie - 1:4; 1:3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


M...EK

 • Udźwig 1000 - 16 000 kg

 • Układ linowy 2/1; 4/1; 4/2

 • Wysokość podnoszenia 5,5 - 40 m

 • Prędkość podnoszenia 2,5 - 12 m/min (wyk. spec. - do 16 m/min)

 • przełożenie - 1:6; 1:4

 • Prędkość jazdy 12, 15, 20, 24, 30, 38 m/min

 • przełożenie - 1:4; 1:3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


M...ED

 • Udźwig 3200 - 32 000 kg (wyk. spec. - do 100 000 kg)

 • Układ linowy 2/1; 4/1; 4/2 (wyk. spec. - 6/1; 8/2; 2x4/1)

 • Wysokość podnoszenia 5,5 - 44 m

 • Prędkość podnoszenia 1, 2 - 12 m/min (wyk. spec. - 16 m/min)

 • przełożenie - 1:4; 1:6

 • Prędkość jazdy 12, 16, 20, 25 m/min

 • przełożenie - 1:4; 1:3

 • Rozpiętość 1000 - 2800

 

 

 

 

 

 

 

Tel. +48 77 417 05 06   ::   Fax +48 77 544 93 23   ::   E-mail biuro@wciagniki.info.pl